O nama

TRADICIJA
KONTO-IMMOBILIA d.o.o. osnovana je u Rabu 1992. godine, sa namjerom da se strankama odvjetničkog ureda Jengić pruži usluga u svezi s kupnjom i prodajom nekretnina.

GDJE SE NALAZIMO
Ured KONTO IMMOBILIA d.o.o. Rab nalazi se u poslovnom centru Mali Palit, u pješačkoj zoni, na prvom katu objekta D, preko puta poštanskog ureda.

RADNO VRIJEME
Od ponedjeljka do petka od 08,00 do 16,00 sati, a subotom i praznikom su mogući razgledi nekretnina prema dogovoru.

STRUČNOST
Svi zaposleni imaju višegodišnje iskustvo u prodaji nekretnina, u odvjetničkom uredu Jengić stekli su potrebna pravna znanja, govore hrvatski, njemački, engleski i slovenski jezik, a za stranke sa drugog govornog područja ugovorena je suradnja sa ovlaštenim sudskim tumačima - za talijanski, mađarski i druge jezike.

SPECIJALNOST
KONTO-IMMOBILIA d.o.o. Rab specijalizirana je za posredovanje u prometu nekretnina na području otoka Raba, a u svojoj ponudi nudi isključivo nekretnine - kuće, stanove - apartmane, za koje je odvjetnički ured izvršio provjeru podataka. Za građevinska zemljišta u ponudi ishođena je lokacijska ili građevna dozvola, odnosno provjera da se radi o zemljištu u zoni građenja.

OSTALE USLUGE
Pored posredovanja u kupoprodaji nekretnina obavljamo posredstvom specijaliziranog odvjetničkog ureda kompletnu uslugu od sastava ugovora do prijenosa prava vlasništva na kupca uknjuižbom u zemljišnim knjigama, a ako se radi o stranim državljanima, obavljamo i uslugu ishodovanja uvjerenja Ministarstva pravosuða RH kojim se daje suglasnost stranim državljanima za stjecanje prava vlasništva na nekretninama na teritoriju Republike Hrvatske.

Svojim strankama pružamo sve usluge putem vanjskih suradnika - arhitekata, građevinskih inžinjera i vještaka, geometara, odvjetnika i javnih bilježnika, u vezi s pribavljanjem i izradom dokumentacije potrebne za gradnju, osiguravamo kontakte sa građevinskim tvrtkama sa otoka Raba, organiziramo nadzor prilikom gradnje i pružamo sve druge usluge u vezi s izgradnjom ili rekonstrukcijom objekata na otoku Rabu.

KUPUJTE ILI PRODAJTE NEKRETNINU NA OTOKU RABU BEZ RIZIKA. GRADITE BEZ PROBLEMA.

STOJIMO VAM NA RASPOLAGANJU.

KONTO-IMMOBILIA d.o.o. Rab SA SURADNICIMA